Το Κίνημα Των Ακτημόνων Στη Βραζιλία Και Η Ιδέα Του Κοινοτισμού

Μοιραζόμαστε την εμπειρία και τις γνώσεις από το διεθνές σεμινάριο πολιτικής εκπαίδευσης, διάρκειας ενάμιση μήνα που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο-Μάιο του 2015 στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας από το Κίνημα των Χωρίς Γη (MST: Movimento dos Trabaljadores Rurais Sem Terra).

Από την πλευρά της ελλάδας συμμετείχαν 4 άτομα εκπροσωπώντας κοινωνικά κινήματα και κολλεκτίβες εργασίας.

Θα γίνει αναφορά στην οργανωτική δομή του Κινήματος των Χωρίς Γη, τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζει και που μελετήθηκαν στο σεμινάριο, στα κινήματα της Βραζιλίας και στις καταλήψεις γης που πραγματοποιούν οι αγρότες του κινήματος MST.

This entry was posted in ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *